Транскрипція англійських слів та вимова

Уроки, статті з граматики, адаптовані книжки, аудіо-книги, тексти тощо.

Транскрипція англійських слів та вимова

Транскрипція на уроках англійської мови вивчалася ще з перших класів, але оскільки мотивації вчити англійську мову тоді було мало, якщо взагалі вона була. Тому ці всі уроки успішно пролеітили повз і доводиться лише зараз знову згадувати, що таке транскрипція.

Що таке транскрипція?

Фонетична транскрипція — це графічний запис звучання слова; створена для точного графічного запису вимови. Кожен окремий звук повинен бути зафіксованим в запису. Фонетична транскрипція пишеться в квадратних дужках, для запису використовуються спеціальні фонетичні символи.

Отже, давайте спочатку розберемося, що ж ми розуміємо під поняттям «транскрипція». Усі літературні джерела, довідники називають це мовне явище графічним відображенням звуків. Без знання кожного знака неможливо повною мірою оволодіти читанням. Деякі слова можна запам’ятати за звучанням, а якщо попадеться довге, незнайоме, як тоді бути?!

Позначення звуків

Щоб вам легше було розібратися, як читаються ті чи інші графічні «закарлючки» в транскрипції англійських слів, візьміть на замітку наступну таблицю, яка допоможе зрозуміти, до якого звуку української мови наближений «значок». Зверніть увагу, що «:» – позначає довготу, протяжність.

Транскр голоснихВідповідні звуки укрПриклади  Транскр ПриголоснихВідповідні звуки укрПриклади
[a:]глибоке, довге «а» hard [ha:d][l] звук лlake [leik]
[æ]поміжний звук між «е» та «а», широко відкриваючі рот can [cæn][p]звук пpen [pen]
[i:]довге, жироке »і» week [wi:k][b]звук бabout [əbaut]
[i] короткий звук «и» wish [wi ʃ][t]звук тten [ten]
[e]короткий звук «э» get [get][d]звук дdate [deit]
[ɔ]звук «о» clock [klɔk][m]звук мmiss [mis]
[ɔ:]довгий, глибокий звук «о» before [bifɔ:][k]звук кblack [blæk]
[ə]  »е», нетральнийй success [səkses][g]звук гgreen [gri:n]
[ʌ] звук «а», короткий, відривчасний under [ʌndə][n]звук нnumber [nʌmbə]
[з:] або [ə:] проміжний звук між «о» та «е», трохи нагадує російський звук «ё» burn [bз:n][ʃ]звук шRussian [rʌʃn]
[u] звук «у» look [luk][f]звук фfive [faiv]
[u:] довгий звук «у» soon [su:n][v]звук вlive [liv]
[ai] звук «ай» fight [fait][s]звук сface [feis]
[ei] звук «эй» make [meik][z]звук зlazy [leizi]
[ɔi] звук «ой» noise [nɔiz][ʒ]звук жpleasure [pleʒə]
[au] звук «ау» found [faund][tʃ]звук ч chair [tʃɛə]
[ɔu] звук «оу» stone [stoun][dʒ]звук дж joke [dʒouk]
[iə] звук «іе» hear [hiə][r]звук р  rose [rouz]
[uə] звук «уе» sure [ʃuə ][h]звук х hair [hɛə]
[ɛə] звук «эа» pair [pɛə][j]звук й надає м’якості
[ju:] звук «ю» knew [nju:][w]звук уо або в what [wɔt]
[je] звук «е» yellow [jeləu][ŋ]звук н (носовой) morning [mɔ:niŋ]
[jз] звук «‘эа», «ё» year [jз:][θ]середнє між с та ф thin [θin]
[jʌ] звук «я» young [jʌŋ][ð]середнє між З та В that [ðæt]

Для чого потрібна транскрипція англійських слів?

Знати англійську транскрипцію корисно. Це дає можливість легко прочитати і правильно вимовити незнайоме англійське слово самостійно, без сторонньої допомоги. Досить заглянути в словник або скористатися онлайн сервісами.

Всім відомо, що читання англійських слів — процес досить специфічний, заснований не на «складанні» слів з букв, а скоріше на перетворенні буквосполучень в поєднання звуків. Зрозуміло, існують певні правила читання, які потрібно знати і застосовувати. Але слів, які не підкоряються цим правилам, набагато більше. Тут і приходить на допомогу транскрипція, що дозволяє дізнатися правильну вимову англійського слова, а, відповідно, і його читання.

Правила вимови голосних в англійській

 • Звук «a» має чотири різновиди:
  [ ʌ ] – короткий звук, як у словах «duck», «cut»;
  [ æ ] – м’який звук. Аналогу йому немає в українській мові. Читається він як у слові «cat»;
  [ a: ] – довгий звук, який читається як у слові «car»;
  [ ɔ ] – короткий звук, який звучить одночасно подібно і на «о», і на «а». В британській вимові, це скоріше «о», як у слові «hot» або «not»
 • Звук «e» може читатися трьома способами:
  [ e ] – наприклад як у слові «let»;
  [ ə: ] – цей звук трохи нагадує українське звукосполучення «йо», тільки читається ще трохи м’якше. Наприклад, «bird», «fur»;
  [ ə ] – один з найбільш поширених звуків в англійській транскрипції. За звучанням цей звук подібний до українського звуку «е». Він стоїть тільки у ненаголошених складах та буває практично не чуваним або невиразним, наприклад, [‘letə] «letter» — лист.
 • Звук «i» може бути довгим та коротким:
  [ I ] – короткий звук, наприклад, як у слові «film»;
  [ i: ] – довгий звук, наприклад, як у «sheep».
 • Звук «о» також має 2 варіанти — довгий та короткий:
  [ ɔ ] – короткий звук, як у слові «bond»;
  [ ɔ: ] – довгий звук, як у слові «more».
 • Звук «u» також може вимовлятися двома способами. Він може бути довгим або коротким:
  [ u ] – короткий звук, як у слові «put»;
  [ u: ] – довгий звук, як у слові «blue».

Читання основних комбінацій приголосних в англійській мові

КомбінаціяТранскрипціяПозиціяПриклад
NG[ŋ]кінцева позиціяsacking
[ ‘s & aelig; kɪŋ]
SH[ʃ]не має значенняshrine
[ʃraɪn]
NK[ŋk]не має значенняwrinkle
[ ‘rɪŋkl]
CH[tʃ]не має значенняachieve
[ə’tʃi: v]
WR[r]початкова позиція
передує гласною
wraith
[reɪ & theta;]
TCH[tʃ]слід за короткою голосноюwatch
[wɔtʃ]
QU[kw]передує гласноюdesquamate
[ ‘deskwəmeɪt]
CK[k]слід за короткою голосноюslack
[sl & aelig; k]
WH[h]передує гласною & laquo; o & raquo;whodunit
[, hu: ‘dʌnɪt]
WH[w]початкова позиція передує
гласною за винятком & laquo; o & raquo;
whack
[w & aelig; k]
TH[& eth;]початкова позиція службової
частини мови, займенника і
позиція між голосними
the
[& eth; i:]
TH[& theta;]початкова позиція самостійної
частини мови і кінцева
позиція слова
thane
[& theta; eɪn]
Транскрипція англійських слів та вимова

Транскрипція на уроках англійської мови вивчалася ще з перших класів, але оскільки мотивації вчити англійську мову тоді було мало, якщо взагалі вона була.

Рейтинг редакторов:
0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *