Вживання артиклів в англійській мові (a/an/the)

Уроки, статті з граматики, адаптовані книжки, аудіо-книги, тексти тощо.

Вживання артиклів в англійській мові (a/an/the)

Вирішив для себе написати невеличкий мануал про вживання артиклів у англійській мові, оскільки я якось про це і ніколи не читав, не вчив. Коментуйте, будь ласка!

Артикль — це частина мови, яке визначає певні особливості іменника.

В англійській мові існує два види артиклів: the і a/an.

  • Артикль the ми вживаємо з конкретними, визначеними іменниками.
  • Артикль a/an ми вживаємо з невизначеними іменниками.

the = визначений артикль
a/an = невизначений артикль

Приклади

1. Якщо ми кажемо “Let’s read the book”, то ми маємо на увазі певну, відому для всіх книгу.

2. Якщо “Let’s read a book”, то маємо на увазі будь-яку книгу, не конкретну.

Коли ми не вживаємо артикль:

1. Артикль не вживається перед незліченними іменниками, що означають абстракті поняття:

He likes music.

2. Перед незліченними іменниками, що означають речовину, масу, якщо не вказується кількість цієї речовини:

I prefer hot and strong coffee to tea.

3. Перед іменниками в множині, якщо в однині перед ними вживається невизначений артикль:

There is a book on the table.
There are books on the table.

4. Перед іменниками, що визначаються кількісним числівником, присвійні
або вказівним займенником чи словами North (ern), South (ern), West (ern), а іноді словами
last, next:

This work must be done today.Ця робота повинна бути зроблена сьогодні.
Our messroom is on the second floor. Наша їдальня на третьому поверсі.
I’ll come to your place next week. Я до вас прийду на наступному тижні.

5. Перед назвами країн, континентів, міст, вулиць, гір, островів, озер тощо, а також перед іменами та прізвищами:
– I lived in Gorky Street in Moscow.
Я жив на вулиці Горького в Москві.
– Elbrus is the highest mountain in the Caucasus.
Ельбрус-найвища гора на Кавказі.

Але є виключення, наприклад: the USA.

6. Перед назвами пори року, місяців, днів тижня:

– Usually students have no classes in summer.
У студентів влітку зазвичай не буває занять.

7. Перед іменниками dinner, breakfast, supper, tea, day, night, evening, morning, school, college,
hospital та ін, коли вони мають абстрактне значення:

– My son goes to school.
Мій син навчається в школі.
– Dinner is always ready at two.
Обід завжди готовий у дві години.

Вживання артиклів в англійській мові (a/an/the)

Вирішив для себе написати невеличкий мануал про вживання артиклів у англійській мові, оскільки я якось про це і ніколи не читав, не вчив. Коментуйте, будь

Рейтинг редакторов:
0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *